Mand med sparegris, der holder tommelfingrene op fordi han har sparet penge på rengøring gennem et servicefradrag.

Guide til hvordan du gør brug af servicefradraget

Det har aldrig været lettere at bestille rengøring og vinduespolering hos CLEANin og samtidig opnå en skattemæssig fordel. Med tre lette trin kan du opnå en skattemæssig besparelse, når du skal have rengjort dit hjem eller få pudset vinduerne i boligen:

  1. Bestil og modtag rengøring eller vinduespolering fra CLEANin
  2. Modtag og betal efterfølgende fakturaen
  3. Indberet arbejdslønnen i din forskudsopgørelse inde på skat.dk

Med servicefradraget, eller håndværkerfradraget som den rigtigt hedder, har hver person over 18 år i husstanden mulighed for at opnå et servicefradrag på op til 11.900 kr. pr. person i 2024. Fradraget kan benyttes til at dække lønninger til forskellige serviceydelser til fx rengøring og vinduespolering.

Servicefradraget er et såkaldt ligningsmæssigt fradrag, som giver et tilskud på ca. 26 % af lønudgiften. Det betyder, at for hver gang du bruger 1.000 kr. på rengøring eller vinduespolering kan du opnå en besparelse på ca. 260 kr.

Med servicefradraget har du mulighed for at opnå et fradrag på op til 6.600 kr. pr. person for vinduespolering og rengøring i boligen.

Hvordan servicefradraget beregnes

Du kan trække ca. 26% fra af det fulde beløb der omhandler arbejdslønnen på op til 11.900 kr. pr. person om året. Der er derfor ikke tale om et fuldt fradrag på 11.900 kr. men derimod muligheden for at få fradrag op til de 11.900 kr. Det betyder at du kan opnå en besparelse på 3.094 kr. som er svarerende til de 26% ud af de 11.900 kr.

Hvordan indberetter jeg mit servicefradrag?

Du kan læse mere om hvordan du indberetter dit servicefradrag, samt hente mere vejledning inde på skattestyrelsens hjemmeside. Dog kan du følge denne simple vejledning:

  1. Du skal indberette udgifterne til Skattestyrelsen på skat.dk.
  1. Du kan indberette ved at ændre din forskudsopgørelse i feltet 'Håndværkerfradrag' eller ved at klikke på linket 'Indberet håndværkerfradrag'.
  2. Følg vejledningen og udfyld de påkrævede felter med betalingsdato, udførerens CVR-oplysninger samt din udgift uden moms til håndværkerens løn.
  3. Herefter bliver beløbet automatisk overført til årsopgørelsen.

Hver person i husstanden, der skal benytte håndværkerfradraget, skal indberette sin andel af udgiften. Hvis I ægtefæller, er det underordnet, hvem der har betalt regningen, men I skal begge indberette oplysningerne. Skal andre i husstanden over 18 år benytte fradraget, kan de kun få fradrag for den andel af regningen, som de har betalt.

Hvad dækker servicefradraget?

Du kan opnå servicefradrag på vores standardydelser, samt flere af vores tilkøbsydelser ved privat rengøring og vinduespolering. Du kan opnå servicefradrag på følgende ydelser:

  • Vask og aftørring af kontaktpunkter og overflader i boligen
  • Rengøring af toilet og bad
  • Støvsugning og gulvvask
  • Opvask, tøjvask og strygning
  • Rensning eller vask af tæpper, gardiner, persienner m.m.
  • Indvendig og udvendig vinduespolering i boligen

Hvornår skal jeg senest indberette mit servicefradrag?

Du kan som udgangspunkt indberette dit servicefradrag på hvilken som helst given tidspunkt. Men hvis du vil benytte det for et givent år, skal du være opmærksom på to frister:

  1. Fristen for betaling: Senest to måneder efter årsskiftet.
  2. Fristen for indberetning: Senest 1. september året efter.

Det betyder, at hvis du vil benytte servicefradraget for 2023, skal du have betalt regningen digitalt senest 28. februar 2024 og have indtastet fradraget på skat.dk senest 1. september 2024.

Betaler eller indberetter du senere, vil fradraget gælde for indeværende år.

Kan man dele fradraget i husttanden?

Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi kan dele servicefradraget, uanset hvem der har betalt regningen. Hver ægtefælle/samlever kan højst få fradrag for 11.900 kr. i serviceydelser i 2024.

Servicefradrag 2024:
Servicefradrag 11.900 pr. person
Skatteværdi: 26 %

Besparelsen for et ægtepar vil i 2024 svare til ca. 26 % af 23.800 = 6.188 kr.

Hver person skal bruge sit eget fradrag og skal selv indtaste oplysningerne - beløbet overføres ikke automatisk mellem ægtefæller.

Gælder servicefradraget også for materialer?

Selve servicefradraget omhandler kun arbejdslønnen og du kan derfor ikke fratrække rengøringsmidler eller indkøb af materiel til brug ved rengøringen eller vinduespoleringen. Derfor sørger vi for at du modtager en faktura der er specificeret, så det tydeligt fremgår hvad der er arbejdsløn og hvad der materialer.