Ansvarsfraskrivelse

Du accepterer automatisk ansvarsfraskrivelserne ved brug af nærværende hjemmeside. Disse vilkår gælder for alle besøgende, brugere og andre, der har adgang til cleanin.dk.

Denne ansvarsfraskrivelse og indholdet på denne hjemmeside er udelukkende beregnet til at give læseren en generel vejledning i forhold af interesse til eget brug. Enhver tvist, der måtte opstå på grund af eller i forbindelse med denne ansvarsfraskrivelse, kan udelukkende afgøres af de danske domstole i København i Danmark.

 

Oplysninger på hjemmesiden

Oplysningerne på denne hjemmeside præsenteres udelukkende med henblik på at give de besøgende adgang til eksisterende og tilgængelig information om vores virksomhed og vores serviceydelser.

CLEANin udviser rimelig omhu for at sikre, at hjemmesidens indhold er korrekt og opdateret. Selvom vi på alle måder har forsøgt at sikre, at de oplysninger, som er indeholdt på denne hjemmeside, er indhentet fra pålidelige kilder, er CLEANin ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser eller for de resultater, som opnås ved brug af oplysningerne.

Indholdet på denne hjemmeside stilles udelukkende til rådighed med henblik på general vejledning. Indholdet på denne hjemmeside bør på ingen måde anvendes til generel rådgivning eller anbefalinger, og bør ikke danne grundlag for beslutninger og handlinger.

Ansvar

CLEANin er ikke ansvarlig for tab, hvad enten de er direkte eller indirekte, hændelige eller følgetab, som er opstået på grund af adgang til, anvendelse eller påberåbelse af indhold på denne hjemmeside.

CLEANin betaler ikke skadeserstatning eller anden kompensation for tab eller personskade, sanktionerende eller på anden vis, på grund af en sådan adgang til, anvendelse eller påberåbelse af indhold på denne hjemmeside eller andre hjemmesider, som denne hjemmeside er forbundet med.

Links til andre websteder

Visse links fra dette web-site har forbindelse til andre hjemmesider, som vedligeholdes af en tredjepart, hvorover CLEANin ikke har nogen kontrol. CLEANin er derfor ikke ansvarlig for indhold eller problematikker, der måtte opstå i forbindelse med links til tredjeparts hjemmesider.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Indholdet på denne hjemmeside og relaterede intellektuelle ejendomsrettigheder tilhører CLEANin og er beskyttet af lovgivningen. Medmindre det er specifikt angivet på denne hjemmeside, må du kun downloade materiale vist på hjemmesiden til ikke-kommerciel og personlig brug, under forudsætning af, at du respekterer alle ophavsrettigheder, mærkerettigheder og andre enerettigheder. Du må ikke på anden vis kopiere, reproducere, offentliggøre, uploade, poste, videregive eller distribuere indholdet på denne hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd og video med henblik på offentlig eller kommerciel anvendelse eller kommunikation, uden skriftligt forhåndstilsagn fra CLEANin.

Alle navne, logoer og handelsmærker ejes af CLEANin, relaterede virksomheder eller licensgivere.

Privatliv og Cookies

Hos CLEANin tager dit privatliv meget alvorligt. Enhver brug af personlige oplysninger og cookies, i forbindelse med din anvendelse af denne hjemmeside, er underlagt CLEANin's privatlivserklæring.

Læs vores privatlivspolitik